คำย่อ อักษรย่อ


  ม.ย. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.ย.เดือนเมษายน -