คำย่อ อักษรย่อ


  ตร.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตร.ม.ตารางเมตร -