คำย่อ อักษรย่อ


  ม.ค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ม.ค.เดือนมกราคม -