คำย่อ อักษรย่อ


  อบ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อบจังหวัดอุบลราชธานี -