คำย่อ อักษรย่อ


  อต ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อตจังหวัดอุตรดิตถ์ -