คำย่อ อักษรย่อ


  อด ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อดจังหวัดอุดรธานี -