คำย่อ อักษรย่อ


  อจ ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
อจจังหวัดอำนาจเจริญ -