คำย่อ อักษรย่อ


  นภ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นภจังหวัดหนองบัวลำภู -