คำย่อ อักษรย่อ


  นค ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นคจังหวัดหนองคาย -