คำย่อ อักษรย่อ


  ตร.ซม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตร.ซม.ตารางเซนติเมตร -