คำย่อ อักษรย่อ


  ตร.กม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตร.กม.ตารางกิโลเมตร -