คำย่อ อักษรย่อ


  ลย ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ลยจังหวัดเลย -