คำย่อ อักษรย่อ


  ลพ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ลพจังหวัดลำพูน -