คำย่อ อักษรย่อ


  ลป ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ลปจังหวัดลำปาง -