คำย่อ อักษรย่อ


  ลบ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ลบจังหวัดลพบุรี -