คำย่อ อักษรย่อ


  ตม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง -