คำย่อ อักษรย่อ


  ตม. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง -