คำย่อ อักษรย่อ


  รอ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
รอจังหวัดร้อยเอ็ด -