คำย่อ อักษรย่อ


  ยล ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ยลจังหวัดยะลา -