คำย่อ อักษรย่อ


  มส ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มสจังหวัดแม่ฮ่องสอน -