คำย่อ อักษรย่อ


  พร ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พรจังหวัดแพร่ -