คำย่อ อักษรย่อ


  พร ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พรจังหวัดแพร่ -