คำย่อ อักษรย่อ


  ตชด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตชด.ตำรวจตะเวนชายแดน -