คำย่อ อักษรย่อ


  พล ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พลจังหวัดพิษณุโลก -