คำย่อ อักษรย่อ


  พล ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พลจังหวัดพิษณุโลก -