คำย่อ อักษรย่อ


  พจ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พจจังหวัดพิจิตร -