คำย่อ อักษรย่อ


  พท ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พทจังหวัดพัทลุง -