คำย่อ อักษรย่อ


  พง ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พงจังหวัดพังงา -