คำย่อ อักษรย่อ


  พย ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พยจังหวัดพะเยา -