คำย่อ อักษรย่อ


  พย ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พยจังหวัดพะเยา -