คำย่อ อักษรย่อ


  ปน ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปนจังหวัดปัตตานี -