คำย่อ อักษรย่อ


  ปข ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -