คำย่อ อักษรย่อ


  ปท ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปทจังหวัดปทุมธานี -