คำย่อ อักษรย่อ


  ปท ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปทจังหวัดปทุมธานี -