คำย่อ อักษรย่อ


  ดร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ดร.ดอกเตอร์ -