คำย่อ อักษรย่อ


  บร ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บรจังหวัดบุรีรัมย์ -