คำย่อ อักษรย่อ


  นบ ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นบจังหวัดนนทบุรี -