คำย่อ อักษรย่อ


  นบ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นบจังหวัดนนทบุรี -