คำย่อ อักษรย่อ


  นว ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นวจังหวัดนครสวรรค์ -