คำย่อ อักษรย่อ


  นศ ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นศจังหวัดนครศรีธรรมราช -