คำย่อ อักษรย่อ


  นพ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
นพจังหวัดนครพนม -