คำย่อ อักษรย่อ


  ชรบ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ชรบ.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน -