คำย่อ อักษรย่อ


  ตก ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตกจังหวัดตาก -