คำย่อ อักษรย่อ


  ตร ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ตรจังหวัดตราด -