คำย่อ อักษรย่อ


  จป. วิชาชีพ ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จป. วิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ -