คำย่อ อักษรย่อ


  ขก ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ขกจังหวัดขอนแก่น -