คำย่อ อักษรย่อ


  กส ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กสจังหวัดกาฬสินธุ์ -