คำย่อ อักษรย่อ


  กท ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กทจังหวัด กรุงเทพมหานคร -