คำย่อ อักษรย่อ


  กบ ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กบจังหวัดกระบี่ -