คำย่อ อักษรย่อ


  สส.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สส.ม.สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต -