คำย่อ อักษรย่อ


  สส.บ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สส.บ.สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต -