คำย่อ อักษรย่อ


  สม.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สม.ด.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต -