คำย่อ อักษรย่อ


  สม.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สม.ม.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต -