คำย่อ อักษรย่อ


  สม.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สม.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต -