คำย่อ อักษรย่อ


  สพ.บ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สพ.บ.สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต -