คำย่อ อักษรย่อ


  สท.ม. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สท.ม.สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต -